Planmatig, betrokken en deskundig. Zo pakt Verschoor uw opdrachten aan. Voorafgaand aan uw opdracht, tijdens de werkzaamheden en na de oplevering: Verschoor informeert u regelmatig over de voortgang van de werkzaamheden en toetst uw tevredenheid na afloop. Zodat we onze werkzaamheden altijd in overeenstemming met uw wensen kunnen inplannen en u een helder inzicht kunnen bieden in de uitvoering en de onderhoudskosten.

Verschoor streepjes

NIEUWS

Casco renvatie monument!


Nederland en dus ook Verschoor werkt veiliger met VCA


Contact!
Verschoorgroep

Neem nu contact op met Verschoor

1000 tekens over