Menu
Tekengebied 2

Alles in één hand, de hand van de vakman.

Tekengebied 2

Casco renovatie monument

In opdracht van Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag wordt door ons op het ogenblik een totale renovatie aan de binnen- en buitenzijde van de Scheveningseweg 90-92 te Den Haag verzorgt. Een monumentaal appartementencomplex dat onderdak biedt aan statushouders.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en adviseurs vernieuwen we de gevelkozijnen, dakgoten en houten betimmeringen. Tevens herstellen we aan de buitengevel plaatselijk het stucwerk. Een en ander wel in een bewoonde situatie, dus aandacht voor de woonomgeving is geboden.

Communicatie is het sleutelwoord
De strakke planning maakt nauw overleg tussen de de bewoners, opdrachtgever en architect van groot belang. De terugkerende bouwvergaderingen en een constante monitoring van de gemaakte afspraken helpen daarbij. Net als de vooraf belegde informatieavonden voor bewoners en naastgelegen bedrijven. Kortom; Communicatie is het sleutelwoord voor een prettige samenwerking. Daarnaast leent het project zich in het bijzonder voor de implementatie van de beleidsregels op het gebied van Social Return. We trachten met de Gemeente Den Haag hierin een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk inkoopbeleid en maatschappelijke doelstellingen. Zoals het zich laat aanzien leveren we eind september het project op. We wensen de bewoners nu alvast veel woonplezier toe!

Aandacht aan begeleiding
De gemeente Den Haag biedt statushouders niet alleen onderdak. De wens is ook dat deze mensen zo snel mogelijk integreren, meedoen in de Haagse samenleving en een bijdrage kunnen leveren. Daarom besteedt de gemeente veel aandacht aan begeleiding bij het leren van de taal, kennismaking met de Nederlandse normen en waarden, het opstarten van een verplicht inburgeringstraject en begeleiding bij het zoeken naar (vrijwilligers-)werk, een opleiding of andere manieren van dagbesteding.