Menu
Tekengebied 2

Veiligheid voorop.

Tekengebied 2

Dankzij een nauwlettend oog voor nieuwe technieken levert Verschoor al jarenlang kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Door daarnaast duidelijk te zeggen wat we doen en vervolgens ook de daad bij het woord te voegen, hebben we een goede reputatie opgebouwd.

De onderstaande certificaten en lidmaatschappen zijn geen ‘loze documenten’, maar onderstrepen onze ambitie om voortdurend het beste te leveren.

VCA en ISO 9001:2015
Om bij de uitvoering van projecten de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuaspecten ook op schrift vast te leggen, werkt Verschoor volgens ISO 9001:2015. Dit certificaat voorziet in een gestructureerde aanpak en biedt Verschoor handreikingen voor eventuele verbetering. Daarnaast bezit Verschoor het VCA* certificaat 2008/5.1. Deze gecertificeerde controlelijst voor aannemers geeft aan dat Verschoor veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden beheerst.

AF-Erkenningsregeling
Verschoor werkt volgens de kwaliteitsnormen van de AF-Erkenningsregeling. Deze unieke regeling biedt u optimale zekerheid over de vakkundigheid en betrouwbaarheid van het opgeleverde werk. AF-erkende bedrijven werken volgens de garanties en leveringsvoorwaarden van de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. U bent dus gegarandeerd van het beste resultaat.

Onderhoud NL
Als lid van OnderhoudNL richt Verschoor zich op het versterken van de positie van onderhoudsbedrijven in de markt. Uitgangspunt hierbij is het verder ontwikkelen en steviger in de markt zetten van het VGO-keurmerk.

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Als lid van deze vereniging werkt Verschoor graag mee aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving.

Erkend leerbedrijf
Binnen het Verschoor Team hechten we veel waarde aan het opleiden van medewerkers, zowel aan onze eigen medewerkers als nieuwe instromers. Bij deze laatste groep begint dit vaak al in de schoolbanken. Wanneer er een vervolgopleiding of beroepskeuze gemaakt dient te worden biedt Verschoor kansen binnen de aanwezige vakgebieden. Een (leer)werktraject vraagt van de leerling een enthousiaste inzet, hetgeen energie geeft aan onze gediplomeerde leermeesters.

Tekengebied 2
Geen omkijken naar uw vastgoed onderhoud
Tekengebied 2