Menu
Tekengebied 2

Veiligheid voorop.

Tekengebied 2

Dankzij een nauwlettend oog voor nieuwe technieken levert Verschoor al jarenlang kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Door daarnaast duidelijk te zeggen wat we doen en vervolgens ook de daad bij het woord te voegen, hebben we een goede reputatie opgebouwd.

De onderstaande certificaten en lidmaatschappen zijn geen ‘loze documenten’, maar onderstrepen onze ambitie om voortdurend het beste te leveren.

VCA en ISO 9001:2008
Om bij de uitvoering van projecten de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuaspecten ook op schrift vast te leggen, werkt Verschoor volgens ISO 9001:2008. Dit certificaat voorziet in een gestructureerde aanpak en biedt Verschoor handreikingen voor eventuele verbetering. Daarnaast bezit Verschoor het VCA* certificaat 2008/5.1. Deze gecertificeerde controlelijst voor aannemers geeft aan dat Verschoor veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden beheerst.

AF-Erkenningsregeling
Verschoor werkt volgens de kwaliteitsnormen van de AF-Erkenningsregeling. Deze unieke regeling biedt u optimale zekerheid over de vakkundigheid en betrouwbaarheid van het opgeleverde werk. AF-erkende bedrijven werken volgens de garanties en leveringsvoorwaarden van de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. U bent dus gegarandeerd van het beste resultaat.

Onderhoud NL
Als lid van OnderhoudNL richt Verschoor zich op het versterken van de positie van onderhoudsbedrijven in de markt. Uitgangspunt hierbij is het verder ontwikkelen en steviger in de markt zetten van het VGO-keurmerk.

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Als lid van deze vereniging werkt Verschoor graag mee aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving.

Tekengebied 2
Geen omkijken naar uw vastgoed onderhoud
Tekengebied 2