Eén van de zekerheden van Verschoor: Altijd een vertrouwd gezicht op de werkvloer

mei 2017 - De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) zou rust moeten brengen op de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt het tegenovergestelde het geval. Hoe gaat Verschoor om met de nieuwe wetgeving? En welke zekerheden bieden we u als opdrachtgever? Een aantal vragen en antwoorden op rij.


Wat is de Wet DBA?
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) is sinds mei 2016 van kracht. Heeft een bedrijf zoals Verschoor tijdelijk extra arbeidskrachten nodig, dan kunnen we zelfstandige schilders, installateurs en bouwers inhuren. Conform de Wet DBA kunnen we een contract afsluiten, waarin staat wat onze werkrelatie is. De Belastingdienst kan zo eenvoudiger controleren of diegene echt als zelfstandig ondernemer werkt.


Voorheen konden zelfstandigen met een VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) aantonen dat ze zelfstandig werkten. Maar de Belastingdienst kon deze relatie moeilijk controleren. Bleek toch sprake te zijn van een loondienstverband, dan lag de aansprakelijkheid alleen bij de zzp’er. Met de Wet DBA komt de verantwoordelijkheid ook bij de opdrachtgever te liggen.


Hoe werkt de Wet DBA?
Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen gebruikmaken van goedgekeurde modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Beide partijen dienen volgens die overeenkomsten te werken. Gebeurt dat niet en werkt de zelfstandige toch in loondienst, dan kan de Belastingdienst zowel opdrachtgevers als zzp’ers een naheffing opleggen. Werken met een modelovereenkomst is overigens niet verplicht. Zijn er geen twijfels over de werkrelatie tussen de opdrachtgever en de zzp’er, dan is een modelovereenkomst niet nodig.


Wat is de kritiek op de Wet DBA?
Hoewel de wet de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers duidelijker zou moeten maken, is er veel onrust over ontstaan. De wet is bedoeld om beter onderscheid te maken tussen zelfstandigen en mensen in loondienst. Maar de definitie van loondienst is onduidelijk. Het gevolg is dat veel bedrijven stoppen met de inhuur van zelfstandigen, uit angst om fouten te maken en boetes van de Belastingdienst te krijgen. Veel zzp’ers kregen daardoor geen opdrachten meer, waarop het kabinet de handhaving op de wet heeft opgeschort tot 2018.


Wat betekent dit?
De Belastingdienst zal tot 2018 geen boeten uitdelen en naheffingen opleggen als opdrachtgevers en zzp’ers fouten maken in de modelovereenkomsten. Alleen opdrachtgevers en zzp’ers die een duidelijke werkgevers-werknemersrelatie hebben worden beboet, want dan is geen sprake van ondernemen.


Hoe gaat Verschoor om met de nieuwe wetgeving?
Verschoor houdt de wetgeving nauwgezet in de gaten. Enerzijds via brancheverenigingen, anderzijds via bijeenkomsten die we hierover bezoeken. Omdat de Wet DBA een hoop onzekerheid met zich meebrengt voor zzp’ers en onszelf als opdrachtgever, kiezen we voor zekerheid. Hebben we tijdelijk meer handen nodig, dan huren we zzp’ers in conform de Wet DBA. Een belangrijk uitgangspunt voor Verschoor is dat een eigen medewerker de regie heeft op het project. Zo houden we regie op het werk. En leveren we de kwaliteit die u van ons gewend bent.


Welke zekerheden biedt Verschoor u als opdrachtgever?
Verschoor hecht waarde aan continuïteit voor haar eigen medewerkers. Echter is het door de seizoensgebonden vraag niet altijd mogelijk om uitsluitend met eigen personeel te werken. Verschoor heeft dan ook een vaste kring zzp’ers. Zij werken volgens onze normen en kwaliteitseisen en draaien bovendien mee in ons opleidingstraject. Omdat wij onze service vooropzetten, is één ding zeker: namens Verschoor is er altijd een vertrouwd gezicht aanwezig. Van de start tot de oplevering van het project kunt u vertrouwen op dezelfde gesprekspartner. Iemand bij wie u elk moment terechtkunt voor vragen, die op de hoogte is van de voortgang en toeziet op de kwaliteit van onze dienstverlening en een efficiënte uitvoering. Dat is een van de zekerheden van Verschoor, ook onder de Wet DBA.

Verschoor streepjes

NIEUWS

Casco renvatie monument!


Nederland en dus ook Verschoor werkt veiliger met VCA


/ / / INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Contact!
Verschoorgroep

Neem nu contact op met Verschoor

1000 tekens over