Verschoor Factor V Verschoor Factor V PERSBERICHT

Weboma, Elektravon, Dekker van Geest, Verschoor Groep en Weverling Groenprojekten bundelen krachten

Wateringen, 8 september 2015 – Onderhoudsalliantie Factor V is vandaag officieel gelanceerd. De samenwerking vermenigvuldigt de kracht van vijf gevestigde partners in groen- en vastgoedonderhoud: Weboma, Elektravon, Dekker van Geest, Verschoor Groep en Weverling Groenprojekten. Door de langetermijnvisie, complementaire onderhoudsdiensten ziet Factor V vandaag wat over lange tijd nodig is en stuurt dit nieuwe bedrijf aan op resultaatgericht vastgoedonderhoud. Zo werkt Factor V aan het onderhoud van de toekomst.

Directeur Theo de Leede licht toe: “De markt vraagt in steeds grotere mate om ontzorgd te worden tijdens de volledige levenscyclus van het groen en vastgoed. Met de lancering van Factor V spelen we op deze vraag in.” De vijf partners werken al geruime tijd met elkaar en volgens dezelfde filosofie. Door de bundeling van diverse beheer- en onderhoudsdiensten kan Factor V vanuit verschillende disciplines proactief meedenken en handelen. Dat resulteert in een meerjarenonderhoudsplan gebaseerd op realistische prestatie-indicatoren. De Leede: “Dat is ontzorgen, vakkennis benutten en verduurzamen, waardoor het totaal meer oplevert dan de som der delen.” Buiten het samenwerkingsverband blijven de vijf bedrijven ook afzonderlijk van elkaar werken.

Vanuit het brede speelveld is Factor V in staat om te sturen op zaken die de opdrachtgever mogelijk nog niet in kaart heeft. Wij zetten in op financiële zekerheden voor de lange termijn, maatregelen op het gebied van klimaat en energie, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. “Als één organisatie opereren bij meerjarig, duurzaam beheer en onderhoud van groen en vastgoed betekent een win-winsituatie voor onze opdrachtgevers en hun gebruikers. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat onze samenwerking leidt tot een hogere kwaliteit, minder verspilling en meer innovatie”, aldus De Leede.

Factor V richt zich met name op vastgoedeigenaren in de zorg en het onderwijs, (private) investeerders, corporaties, stichtingen, VVE’s, beleggers, pensioenfondsen en (semi-)overheidsinstanties. De Leede: “Onderhoud aan groen en vastgoed is onontbeerlijk. Onverwachte kosten of onnodige investeringen daarentegen niet. Hiermee worden de kosten over een langdurige periode verspreid en zijn opdrachtgevers verzekerd van de gewenste kwaliteit en waarde.”

Graag maken we een afspraak met u voor een persoonlijk toelichting op ons samenwerkingsverband en kennismaking met Theo de Leede, welke voor Factor V het aanspreek punt is. Voor nadere informatie kunt u natuurlijk ook terecht bij uw contactpersoon van de genoemde partners.

We zien uit naar een constructieve samenwerking met u!

Hans Verschoor

Factor V
Theo de Leede, directeur
06-40423354
0174-225660

Verschoor streepjes

NIEUWS

Casco renvatie monument!


Nederland en dus ook Verschoor werkt veiliger met VCA


/ / / INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Contact!
Verschoorgroep

Neem nu contact op met Verschoor

1000 tekens over