7e editie Westland On Stage

Verschoorgroep On Stage februari 2016 - Verschoor onderschrijft ook dit jaar weer het motto van Westland On Stage “Alles mag je worden behalve ongelukkig”. Ook dit jaar is er weer een beroepenfeest georganiseerd waar circa duizend leerlingen uit het Westland de kans krijgen om een speed-date te hebben met diverse bedrijven.

Verschoorgroep On StageWanneer de richting en/of het bedrijf hen aanspreekt is er ruimte voor een afspraak bij de bedrijven ‘aan huis’ voor een heuse doe-dag. Met onze bijdrage proberen we de leerlingen te helpen bij het maken van een keuze voor een beroep of vervolg opleiding en hopen we stiekem dat ze kiezen voor een richting welke binnen verschoor voorhanden is. We zien naar ze uit!

David Dak in de ‘steigers’!

oktober 2015 - De kinderen van David Dak keken onlangs hun ogen uit toen de schilder hun speelhoek met gekleurde steigerdelen had ‘bekleed’. Nou ja, behangen dan en netjes afgewerkt met een lijstje.
De schilder was nog niet weg of er werd al weer druk gespeeld in hun knusse speelhoekje.
Meer eer van je werk kan je niet krijgen!

Verschoorgroep David Dak

Verschoor Factor V Verschoor Factor V PERSBERICHT

Weboma, Elektravon, Dekker van Geest, Verschoor Groep en Weverling Groenprojekten bundelen krachten

Wateringen, 8 september 2015 – Onderhoudsalliantie Factor V is vandaag officieel gelanceerd. De samenwerking vermenigvuldigt de kracht van vijf gevestigde partners in groen- en vastgoedonderhoud: Weboma, Elektravon, Dekker van Geest, Verschoor Groep en Weverling Groenprojekten. Door de langetermijnvisie, complementaire onderhoudsdiensten ziet Factor V vandaag wat over lange tijd nodig is en stuurt dit nieuwe bedrijf aan op resultaatgericht vastgoedonderhoud. Zo werkt Factor V aan het onderhoud van de toekomst.

Directeur Theo de Leede licht toe: “De markt vraagt in steeds grotere mate om ontzorgd te worden tijdens de volledige levenscyclus van het groen en vastgoed. Met de lancering van Factor V spelen we op deze vraag in.” De vijf partners werken al geruime tijd met elkaar en volgens dezelfde filosofie. Door de bundeling van diverse beheer- en onderhoudsdiensten kan Factor V vanuit verschillende disciplines proactief meedenken en handelen. Dat resulteert in een meerjarenonderhoudsplan gebaseerd op realistische prestatie-indicatoren. De Leede: “Dat is ontzorgen, vakkennis benutten en verduurzamen, waardoor het totaal meer oplevert dan de som der delen.” Buiten het samenwerkingsverband blijven de vijf bedrijven ook afzonderlijk van elkaar werken.

Vanuit het brede speelveld is Factor V in staat om te sturen op zaken die de opdrachtgever mogelijk nog niet in kaart heeft. Wij zetten in op financiële zekerheden voor de lange termijn, maatregelen op het gebied van klimaat en energie, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. “Als één organisatie opereren bij meerjarig, duurzaam beheer en onderhoud van groen en vastgoed betekent een win-winsituatie voor onze opdrachtgevers en hun gebruikers. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat onze samenwerking leidt tot een hogere kwaliteit, minder verspilling en meer innovatie”, aldus De Leede.

Factor V richt zich met name op vastgoedeigenaren in de zorg en het onderwijs, (private) investeerders, corporaties, stichtingen, VVE’s, beleggers, pensioenfondsen en (semi-)overheidsinstanties. De Leede: “Onderhoud aan groen en vastgoed is onontbeerlijk. Onverwachte kosten of onnodige investeringen daarentegen niet. Hiermee worden de kosten over een langdurige periode verspreid en zijn opdrachtgevers verzekerd van de gewenste kwaliteit en waarde.”

Graag maken we een afspraak met u voor een persoonlijk toelichting op ons samenwerkingsverband en kennismaking met Theo de Leede, welke voor Factor V het aanspreek punt is. Voor nadere informatie kunt u natuurlijk ook terecht bij uw contactpersoon van de genoemde partners.

We zien uit naar een constructieve samenwerking met u!

Hans Verschoor

Factor V
Theo de Leede, directeur
06-40423354
0174-225660

Marine Etablissement Amsterdam

oktober 2015 - In mei 2013 werd bekendgemaakt dat de Marine het complex stap voor stap gaat verlaten en dat het een openbare functie voor de stad gaat krijgen. Als eerste is begin 2015 het zuidelijk gedeelte van het Marine terrein, de zogenaamde Voorwerf, met het Poortgebouw aan de Kattenburgerstraat (nummer 7) opengesteld. In de loop van enkele jaren trekt Defensie zich tot 2018 stapsgewijs grotendeels terug van het terrein. De Marechaussee en de Nationale Reserve zullen er wel blijven. Reden te meer om de verscheidenheid aan gebouwen toch netjes te onderhouden.
Verschoor Marine Establissement Amsterdam Zo ontvingen wij onlangs de opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf om grootschalig schilderwerk uit te voeren aan één van de modernste kantoorgebouwen op het Marine complex. Het gebouw heeft naast een sobere buitenzijde van glas en beton evenzo kleurrijke binnenplaatsgevels. De houten gevelkozijnen, welke nu transparant behandeld zijn, zullen dekkend worden afgewerkt middels het S2U Allure systeem van Sigma Coatings BV. De houten luiken worden semi transparant afgewerkt en houden hun bonte kleuren.
Om kwaliteit te waarborgen in dit jaargetijde, is een geconditioneerde aanpak essentieel. Naast het afgeschermde gevelsteiger wordt dan ook met regelmaat de weersgesteldheid gemeten en de werkzaamheden hierop afgestemd. Voordat het allemaal zover is gaat er wel enige logistiek vooraf!

Wie heeft er nu zo’n ‘kronkel’!

Verschoor Xtra Half juni ontvingen wij het verzoek om een opgave te doen voor de verbouwing van het buurthuis ‘de Kronkel’ tot een Buurthuis van de Toekomst. Een prestige project voor Xtra waar, in samenwerking met het ROC Mondriaan, o.a. aan jongeren een leer- werkplek geboden gaat worden welke voldoet aan de huidige normen.

In samenwerking met partners is een plan gemaakt en is de opdracht aan ons gegund. De uitdaging om binnen afzienbare tijd een professionele keukeninrichting en een uitgifte balie te formeren alsmede de bezoekersruimte te upgraden was er één van formaat. In goede samenwerking met alle betrokkenen is het gelukt om in twee maanden deze locatie om te bouwen tot een moderne ontmoetingsplek voor buurtbewoners, ondernemers en vrijwilligers.

Verschoor Kronkel Binnenkort is het zover dat Karsten Klein (wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens) de feestelijke handelingen kan komen verrichten die horen bij een (her)opening. Zo heeft het Kortenbos weer een gloed nieuwe Kronkel terug, geënt op de Toekomst.

Verschoor streepjes

NIEUWS

Casco renvatie monument!


Nederland en dus ook Verschoor werkt veiliger met VCA


/ / / INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Contact!
Verschoorgroep

Neem nu contact op met Verschoor

1000 tekens over