Planmatig, betrokken en deskundig. Zo pakt Verschoor uw opdrachten aan. Voorafgaand aan uw opdracht, tijdens de werkzaamheden en na de oplevering: Verschoor informeert u regelmatig over de voortgang van de werkzaamheden en toetst uw tevredenheid na afloop. Zodat we onze werkzaamheden altijd in overeenstemming met uw wensen kunnen inplannen en u een helder inzicht kunnen bieden in de uitvoering en de onderhoudskosten.

Verschoor streepjes

Contact!
Verschoorgroep

Neem nu contact op met Verschoor

1000 tekens over