In opdracht van woningcorporaties voert Verschoor regelmatig onderhoud uit aan wooncomplexen. Werken voor woningcorporaties betekent de belangen van de corporaties behartigen en tegelijkertijd rekening houden met de wensen van hun huurders tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Verschoor is in staat te luisteren naar alle belanghebbenden, informatie te delen en helder te communiceren.

Verschoor streepjes

Contact!
Verschoorgroep

Neem nu contact op met Verschoor

1000 tekens over