Zorginstellingen stellen hoge eisen aan de bedrijfszekerheid van hun panden. De zorg moet immers 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar zijn voor iedereen. Verschoor houdt hier rekening mee in zijn onderhoudsplanningen en heeft extra aandacht voor de hygiënische omstandigheden, rusttijden van patiënten en continue beschikbaarheid van medische apparatuur.

Verschoor streepjes

Contact!
Verschoorgroep

Neem nu contact op met Verschoor

1000 tekens over